مراقبت بعد از تاتو ابرو، هاشور ابرو،تاتو خط چشم ، تاتو لب

مراقبت های بعد از تاتو لب ، تاتو ابرو، هاشور ابرو ، تاتو چشم و تاتو بدن

ارسال شده در صفحه اول مینا طاهریان

الف)مراقبت بعد از تاتو ابرو،هاشور ابرو و سایه دائمی ابرو:

1- بعد از انجام تاتو به مدت سه روز از شستن قسمت تاتو شده خودداری نمایید.

2- به مدت یک هفته بعد از انجام تاتو از پماد ویتامین آ چشمی استفاده نمایید ( پماد ویتامین آ چشمی را روزی 3 بار با استفاده از گوش پاک کن روی ابروها بمالید)

3-به مدت یک هفته بعد از انجام تاتو از پماد هیدروکورتیزون چشمی استفاده نمایید.(پماد هیدروکورتیزون چشمی را روزی یک بار با استفاده از گوش پاک کن روی ابروها  بمالید )

4-از خاراندن و کندن پوست های ایجاد شده در محل تاتو پرهیز کنید.(معمولا چند روز بعد از انجام تاتو ، قسمت تاتو شده پوسته پوسته می شود از کندن این پوسته ها خودداری کنید )

5- به مدت یک هفته بعد از انجام تاتو  از رفتن به سونا و استخر خودداری کنید.

6-تا زمان بهبود تاتو از قرار گرفتن در مقابل آفتاب اجتناب کنید.

مراقبت بعد از هاشور ابرو و تاتو ابرو

ب)مراقبت بعد از تاتو خط چشم ، تاتو خط مژه :

1- بعد از انجام تاتو به مدت سه روز از شستن قسمت تاتو شده خودداری فرمایید.

2- به مدت یک هفته بعد از انجام تاتو از پماد ویتامین آ چشمی استفاده نمایید ( پماد ویتامن آ را روزی 3 بار با استفاده از گوش پاک کن روی چشم ها  بمالید)

3- به مدت یک هفته بعد از انجام تاتو از پماد هیدروکورتیزون چشمی استفاده نمایید.(پماد هیدروکورتیزون چشمی را روزی یک بار با استفاده از گوش پاک کن روی ابروها  بمالید )

4- به مدت 24 ساعت کمپرس یخ بر روی پلک ها بگذارید.(چند تکه یخ را داخل یک پلاستیک قرار داده و روی چشمتان قرار دهید )

5-تا زمان بهبودی کام تاتو از قرار گرفتن در مقابل آفتاب اجتناب کنید.

6-از خاراندن و کندن های ایجاد شده در محل تاتو پرهیز کنید.(معمولا چند روز بعد از انجام تاتو ، قسمت تاتو شده پوسته پوسته می شود از کندن این پوسته ها خودداری کنید )

7- به مدت یک هفته بعد از انجام تاتو از رفتن به سونا و استخر خودداری کنید.

تاتو خط چشم

ج)مراقبت بعد از تاتو لب (تاتوی رژ لب یا تاتوی خط لب):

1- بعد از انجام تاتو به مدت سه روز از شستن قسمت تاتو شده خودداری فرمایید.

2- به مدت یک هفته بعد از انجام تاتو از پماد ویتامین آ چشمی استفاده نمایید ( پماد ویتامین آ چشمی را روزی 3 بار با استفاده از گوش پاک کن روی لب ها بمالید)

3-به مدت یک هفته بعد از انجام تاتو از پماد هیدروکورتیزون چشمی استفاده نمایید.(پماد هیدروکورتیزون چشمی را روزی یک بار با استفاده از گوش پاک کن روی لبها  بمالید )

4- به مدت یک هفته بعد از انجام تاتو از پماد آسیکلوویر یا زوويراکس استفاده نمایید. ( پماد آسیکلوویر یا زوويراکس را روزی یکبار با استفاده از گوش پاک کن روی لب ها بمالید )

5-از خاراندن و کندن پوست های ایجاد شده در محل تاتو پرهیز کنید.(معمولا چند روز بعد از انجام تاتو ، قسمت تاتو شده پوسته پوسته می شود از کندن این پوسته ها خودداری کنید )

6- به مدت یک هفته  بعد از انجام تاتو از رفتن به سونا و استخر خودداری کنید.

7-تا زمان بهبودی کامل تاتو، از قرار گرفتن در مقابل آفتاب اجتناب کنید.

مراقبت بعد از تاتو لب

د)مراقبت بعد از تاتو بدن :

1- بعد از انجام تاتو به مدت سه روز از شستن قسمت تاتو شده خودداری فرمایید.

2- به مدت یک هفته بعد از انجام تاتو از پماد ویتامین آ چشمی استفاده نمایید ( پماد ویتامین آ چشمی را روزی 3 بار با استفاده از گوش پاک کن روی محل تاتو بمالید)

3-به مدت یک هفته بعد از انجام تاتو از پماد هیدروکورتیزون چشمی استفاده نمایید.(پماد هیدروکورتیزون چشمی را روزی یک بار با استفاده از گوش پاک کن روی محل تاتو بمالید )

4-از خاراندن و کندن پوست های ایجاد شده در محل تاتو پرهیز کنید.(معمولا چند روز بعد از انجام تاتو ، قسمت تاتو شده پوسته پوسته می شود از کندن این پوسته ها خودداری کنید )

5- به مدت یک هفته بعد از انجام تاتو از رفتن به سونا و استخر خودداری کنید.

6-تا زمان بهبودی کامل تاتو از قرار گرفتن در مقابل آفتاب اجتناب کنید.

مرکز تخصصی تاتو "مینا طاهریان" آماده ارائه انواع خدمات تاتو و هاشور به روش میکروپیگمنتیشن زیر نظر پزشک می باشد.

تصاویر نمونه کارهای تاتو" خانم مینا طاهریان"

چاپ